Hvordan beregner DroneFyn transportomkostninger? og hvad koster det fx at få DroneFyn til at løse en opgave i Fredericia havn?