Termisk inspektion fra drone

DroneFyn har gennem flere år arbejdet og løst mange forskellige opgaver ved brug af termografisk udstyr. Udover vi har medarbejder, der har gennemgået forskellige termografi kurser og således har den rette ekspertise til at fortolke termografiske billeder, råder DroneFyn også over det nyeste udstyr der skal til for at løse disse opgaver. 
DroneFyn kan løse opgaver med termografisk udstyr både håndholdt, monteret på køretøj eller fra drone.  
 Som kunde hos DroneFyn får du en forklaring på, hvad vi kan se, og hvordan vi kan løse en opgave. Du får en grundig rapport, når opgaven er løst med termografiske fotos såvel som almindelige fotos. Endelig slutter vi af med at tilbyde en gennemgang af rapporten, så du ikke er i tvivl om, hvilke ting vi ser på termografi billederne, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt. 
 Hos os er en termografisk inspektion ikke blot et spørgsmål om at tage nogle fotos og så blot aflevere dem til kunden, som måske ikke helt forstår, hvad man ser og ikke ser på et givet termografisk foto. Termografi billeder kan meget let fejltolkes, hvis man ikke har indsigt i teknologien, der ligger bag. 
Ud over at have viden omkring hvordan termografi fungere, så er det også af stor vigtighed at udstyret er det rigtige. Termografiskes kamera fås med forskellige opløsninger, fra lav opløsning som fx 160x120 pixel og op til fx 640 x 512 pixel. Der er 17 gange flere måle områder på et 640 x 512 kamera i forhold til et 160 x 120 pixel! Med termografisk kameraer er opløsning anderledes vigtig end på et almindlige kamera. På det almindlige kamera ser man det samme på billede om det er et 12 eller 42 Mpixel kamera. Man kan godt se forskel på kvaliteten, men billeder med lavere opløsning på et almindelige kamera er nødvendigvis ikke ubrugelig.
Med termografi er det sådan at hver pixel indikere et måle område. Jo færre pixel det termografiske kamera har, desto mere areal fylder 1 pixel fx på jorden eller på en bygning. Derfor kan man risikere at mindre lækager, kuldebroer eller hvad man kigger efter slet ikke ses (eller ses dårligt) med kamera med lav opløsning. På droner hvor vi ofte har en vis afstand til det kigger på er det specielt problematisk med lav termografisk opløsning.
DroneFyn bruger af samme grund kun termografisk udstyr med højst mulig opløsning hvilket vil sige 640 x 512 pixel, da vi ikke vil risikere at lave fx en inspektion, hvor vi overser det vi leder efter, fordi vi ikke har det rigtig udstyr at arbejde med.

Rambøll og Nature Energy, har brugt DroneFyn til termografisk inspektion af reaktor- og lagertanke på flere store biogasanlæg i Danmark, med stor succes.

Vi var meget imponeret over det flotte resultat, der kunne opnås med kombinationen af termografisk kamera og drone. Der blev fundet flere fejl og mangler i isoleringen, og inddækning blev afsløret i forbindelse med termografien – fejl som ikke kunne konstateres med det blotte øje.

Jens Borgaard Jensen

Senior Consultant Rambøll
DroneFyn har også erfaringer med at inspicere fjernvarme ledninger, der, specielt hvis de er utætte, afgiver meget varme til den omkringliggende jord. I foråret 2019 afsluttede vi således et stort projekt for CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab), der driver en ca. 55 km lang hovedledning gennem det centrale København. Til projektet anvendte vi foruden et nyudviklet software, både Termografi fra drone, fra bil og håndholdt. Resultatet blev en succes, med mulighed for udtræk af pdf rapporter og GIS eksport til eksisterende kort. Neden for ses et par screenshot fra dette software.

Termografisk inspektion kan også bruges til af afdække utætheder i flade tage med tagpap, hvor vi kan se vandlunker, der måtte stå under tagpappen. Det kan også bruges til at se punkterede termoruder på svært tilgængelige steder, eller til at kontrollere at solcelle paneler og solfangere fungerer som de skal. Mulighederne er mange. 
 Neden for et billede der viser en punkteret termorude, som vi fandt, da vi sidst i 2018 termograferede store dele af DR byen. 
Kort sagt, hvis du har et behov for en termografisk inspektion, så har DroneFyn både udstyret, ekspertisen og muligheden for at løse opgaven på en seriøs og professionel måde.  
Kontakt os allrede i dag, og lad os få en snak om hvordan vi kan løse din opgave.