Dokumentation af byggeprocess

Droner på en byggeplads giver rigtig god mening, og kan benyttes til mange forskelig ting. Video og foto kan bruges til at dokumentere status på arbejdet, både for bygherre men også for entreprenør. Samme måde kan fotos og video også bruges til fx at dokumentere at arbejdssikkerheds regler er overholdt på byggepladsen.

En type service vi kan levere er ortofotos af større område hvor vores drone overflyder området og optager fotos, der sættes sammen til et kort, hvor nøjagtigheden er stor nok til at kunne lave volumen beregninger af fx jord eller grus bunker.

Vi kan også bygge en computer 3D model op af fx bygninger, der er i gang med at blive opført, eller hvor bygge processen er færdig. Det leves som et link, hvor man selv kan styre hvilken retninger man ønsker at se, eller som en video hvor vi har fastlagt hvad der vises.

360 grader panorama billeder der bindes samme til en tur er også anvendelig på bygge plads, hvis man har ønsker af give publikums lejlighed til selv at hoppe rundt mellem de forskellige panorama billeder og zoome ind og ud og kigge i de retninger de ønsker. Kombineret med indhold og info kan det være et yderst effektiv formidlings værktøj.

Se panorama i fuld skærm

Afslutning af et bygge projekt kan også dokumenteres med droner, hvor vi enten med almindligt kamera eller termografiske kamera kan inspicere facader og tage for evt. ting der skal rettes inden overdragelse til bygherre. Det er naturligvis på større byggerier og svært tilgængelige steder at vores droner er det oplagte valg.