Tag: Dronefotos

Guide

Sådan får du lavet en god drone video til…

Over de sidste 3 år har jeg vel lavet 200 eller flere drone videoer af ejendomme, som skulle bruges af en ejendomsmægler. Naturligvis er de ikke alle lige gode. Jeg har brugt forskelligt udstyr gennem tiden, forholdene, man optager under, er forskellige, og endelig er nogen ejendomme bare mere fotogene end andre.

Der er mange måder at lave en sådan video på, og har du selv en bedre måde, så hold dig til det, der virker for dig. Er du ny i branchen, kan dette måske give lidt inspiration til, hvordan du kan løse en sådan opgave, og måske kan du undgå nogle af de faldgrupper, der kan være.

Jeg har delt artiklen op i en del, der handler om det praktiske, optagelser, tekniker og i de andre praktiske forhold, som vi starter med.

Det, jeg har gjort mig af erfaringer, er, at den slags drone arbejde er absolut nemmest at sælge ud fra en pakke løsning eller fast pris, om man vil. Det kan både ejendomsmægleren men også den private kunde forholde sig til. De får et færdigt produkt med x antal elementer som en del af pakken. Du kan på dronefyn priser se, hvordan jeg har valgt at bygge pakker op, men det kan sagtens være, at andre måder giver mere mening i dit område.

Om det er ejendomsmægleren eller sælger af ejendommen, der skal betale for mit arbejde betyder ikke alverden for mig. Jeg skal bare vide, hvem jeg skal fakturere til, og så skal kunderne vide, at ophavsretten går til den, der betaler.

Når jeg laver det, jeg kalder en foto og video pakke, så optager jeg først drone video og foto, så laver jeg håndholdt video ved jorden udendørs, og det er det jeg laver på adressen. Det kan med lidt træning laves på 30-45 minutter. Når det så skal redigeres bruger jeg de fotos, der er taget af den almindelige fotograf indendørs og sætter 4-5 stykker ind i videoen med ”Ken Burns” effekt. Det hele redigeres sammen, drone video optagelser, video optagelser ved jorden og indendørs fotos, og der lægges underlægnings musik, intro og outro på videoen, der bliver omkring 2 minutter i færdig spillelængde. De 2 minutter er det, jeg har kommet frem til er den gyldne middelvej, i forhold til at vise forskellige ting og vinkler, men uden at blive for langtrukken – men det afhænger i sagens natur også af ejendommen og området man filmer.

Et udmærket eksempel kan ses her:

De 2:24 spille tid er fordelt med 12 video klip, 4 fra jorden og 8 klip fra drone og 6 indendørs fotos.

Lad os kigge lidt på den praktiske optage teknik. Som fotograf har du til opgave at fremstille en ejendom så positivt som muligt. Jeg får nogle gange spørgsmål, om jeg kan redigere naboens mindre pæne hus eller rodet græsplæne væk, og jeg må altid svare, at det kan lade sig gøre, men det er meget kostbart at få gjort. Men naturligvis gør jeg hvad jeg kan for at fremhæve de positive sider ved en ejendom, og nedtone de mindre attraktive ting – men fjerne dem helt er enormt tidskrævende. Det plejer folk at kunne forholde sig til, uden at de giver yderligere problemer.

Men man skal naturligvis gøre sig klart, at når sælger af et hus bruger penge på en dronevideo, har de ønske om at alt ser så tæt på perfekt ud som muligt. Derfor må du påregne, at du kun kan lave den slags arbejde i godt vejr, og optage tidspunkt skal ofte planlægges med sælger, da de måske gerne vil have hejst flaget, lagt hynder ud på havestole osv.

Jeg har som eksempel fundet et helt tilfældigt hus ved en østvendt kyst uden naboer, for at vælge en ret let ejendom at gå til. På billede nedenfor er der vist, hvordan en række optagelser kunne se ud fra dronen. Det røde kryds er dronen med en retnings pil på.

Kort over en fiktiv drone opgave
  1. Klassisk ”kran” optagelse, hvor man starter nede ved jorden og hæver dronen op over taget, så man afslører den flotte udsigt over havet, marker eller hvad det nu måtte være.
  2. Kan laves på to måder. Enten i fast lav højde ind mod ejendommen eller i en skrå linje fra fx 40-50 meter og ned til 5-10 meter inde ved huset. Begge dele og punkt 1. er udmærket klip til at starte en video med.
  3. Dette klip hvor man starter tæt på ejendommen og flyver baglens, mens man stiger opad er en rigtig god optagelse til at afslutte en video med. Man kan bruge klip 2 på samme måde, hvis man blot vender klippet om. Men det kræver, at der ikke er personer, trafik i baggrunden eller bølger, da alle dele vil afsløre at videoen køres baglens.
  4. Jeg bruger meget at flyve i halve cirkler, hvor jeg drejer kameraet undervejs, så det står samme sted. Det at man drejer på den måde gør, at man får et bedre perspektiv, og det er mere spændende at se på efter min mening. Denne position skal naturligvis laves, så man får både strand og vand med, så højden skal ikke være for stor, måske 20-25 meter. Den kan også laves i en mere avanceret udgave, hvor man enten øger eller sænker flyve højden samtidig med.
  5. Den optagelse ville jeg lave for at få vist ejendommen fra land og ud mod havet. Det ville også være et oplagt sted at få noget have med, og det ser ud som om der står en række træer, der kan være med til at give noget dybde i billedet, man optager.
  6. Ville jeg lave i relativ lav højde lige over trætoppende. Formålet vil være at vise, hvordan haven går helt ned til stranden, og at der er sandstrand lige syd for ejendommen.
  7. Vil være som 5 bare set fra sydvest.
  8. Vil være en optagelse hvor jeg ville flyve i 2-3 meters højde og op langs stranden hvor bølger mødes med strand. Når jeg kom op til huset ville jeg dreje dronen mod vest så man kan se huset, mens jeg fløj videre mod nord.

Under vejs ville jeg skifte over og lave fotos, fx inden jeg laver nummer 4, ville jeg tage fotos fra nordøst mod ejendommen, og når jeg havde optaget 4, ville jeg tage fotos fra sydøst mod ejendommen og evt. i lidt forskellige højder. Jo mere man kan fotografere, når man har endt en video optagelse, desto kortere kan man holde den samlede flyve tid. En sådan opgave som denne kan jeg løse på en enkel flyvning med en Inspire 2, altså på ca. 20 minutter eller derunder, og jeg ville nok tage ca. dobbelt så mange optagelser som vist i dette eksempel fx lidt tættere på eller længere fra eller i forskellige højder og retninger.

Kan jeg få 10 minutters rå film 20-25 klip fra drone og 15-20 fotos optaget i AEB (brakting), så er jeg alt rigeligt klædt på til at kunne redigere en film ud af det.

Herefter pakker jeg sammen og tager mit håndholdte udstyr frem. Jeg har de 2 sidste sæsoner brugt en OSMO løsning med X5 kamera. Det er let og kompakt at have med i bilen og stabiliseret, så man kan få nogle fornuftige billeder. Jeg bruger ofte blot panorering, da jeg ikke formår at kunne gå med OSMO uden at jeg synes, der kommer en gyngende bevægelse i billedet. Men jeg er også lidt træt af den opstarts tid, der er på OSMO, og ofte synes jeg det driller med forbindelse mellem telefon og OSMOen. Jeg ved ikke, om jeg fortsætter med det setup. Der er kommet en ny Ronin S, der er beregnet til alm. kamera, og det kunne godt være, jeg skulle prøve det. Men der er jo flere muligheder, og jeg tænker, at en OSMO mobil også vil kunne bruges til et sådan job.

DJI OSMO PRO

For lige at vende tilbage til optagelser ved jorden så er der, hvor jeg finder, de giver bedst mening, er nær ved bygninger, på terrasser hvor man gerne vil vise udsigten fra øjenhøjde, eller hvor det bare er vanskeligt at komme til med en drone. Men grundlæggende så kan et par klip fra jorden bestemt løfte det samlede indtryk op.

Men der er også nogle faldgrupper, som jeg selv naturligvis er faldet i, og som jeg gerne giver videre til andre.

Liebhaver ejendom Rudkøbing

For det første skal mine kunder forstå, at det er mig, der står for den kreative proces. De er velkommen, og ofte spørger jeg selv ind til, om der er en eller to ting de synes er specielt vigtig at få med, og i 9 ud af 10 tilfælde er det det samme, som jeg vurderer er vigtigt.

Men hvis en kunde (fx sælger af huset) ønsker at overvære optagelser med drone og egentlig styre, hvad jeg skal optage, og måske endda efterfølgende være ind over redigerings processen, ja så kan de godt få lov til det, men så er det ikke til en fast pakke pris, men bliver faktureret efter det faktiske tidsforbrug. Sagen er den, at ligeså snart kunden blander sig og skal styre optagelserne, så tager det meget længere tid at lave. Det kan let blive 2-3 gange så meget tid, jeg så skal bruge på en sådan opgave. Er det det, de vil have, så laver vi det på den måde, men de skal blot forstå, at så bliver prisen også en anden.

Et andet problem, som jeg ind i mellem oplever, er, at enten sælger eller andre personer kommer med på optagelser. Derfor er jeg ret klar i spyttet, når jeg snakker med sælger. Hvis de gerne vil se, hvordan drone optagelser fungerer, så er det fint med mig. Så skal de blot opholde sig i nærheden af mig hele tiden. Jeg gør jo en del ud af at undgå selv at komme med på billedet og har en idé om hvor jeg skal placere mig for at det undgås. Ellers skal de opholde sig indendørs mens jeg optager.

Det er pænt irriterende at være i gang med fx en flyvning ind mod et hus fra fx 100 eller 150 meters afstand, og 30 meter inden dronen er fremme, går døren op og en lukker sin hund ud, eller børn kommer ud for at lege. Der er ikke andet at gøre end at få dem ind igen, flyve dronen tilbage til udgangspunktet og starte forfra. Det kan der hurtigt gå en del ekstra tid med, og har man mange opgaver på en dag, kan det ikke nytte noget, at man bruger dobbelt så meget batteri på en opgave som planlagt.

Børn og mennesker i fx nabohaven kan også være et problem. Både i forhold til sikkerheds afstand, men også hvis de render og vinker eller kaster ting efter dronen – det sidste har jeg heldigvis kun hørt om, at andre har oplevet.

Jeg er kommet frem til, at ejendoms præsentations opgaver løser jeg bedst i tidsrummet 9 til 14 på hverdage. Her er folk ofte på arbejde og børn i skole eller børnehave, hvilket gør mit job meget lettere og forstyrrer naboer mindre.

Nu vi er ved naboer, så kan det være en udfordring ud fra de regler, vi flyver droner efter. Trafik styrelsens tolkning af reglerne er, at vi ikke må overflyve andres ejendom uden at spørge om lov, hvis der er et hegn eller en hæk. Dette i forhold til krænkelse af privatlivets fred. Som Jesper Rasmussen, der var visedirektør for luftfart tilbage i 2016, udtrykte det, hvis folk har sat en mur, hegn eller hæk op, er det fordi de ikke vil have, at folk kigger ind, og derfor må vi ikke overflyve uden tilladelse.

I min optik er det både nogle tåbelige, ulogiske og unødvendige regler. Dels beskytter det ikke spor, for jeg må gerne flyve lige på den anden side af hækken og optage haven, så længe det ikke konflikter med sikkerheds afstanden til personer, og dels kan man ikke krænke folks privatliv ved at overflyve deres ejendom, når de ikke er hjemme.

Men for at komme til det væsentlige så er det, jeg gør i praksis, at jeg beder sælger, når jeg skal aftale en flyve tid, om han/hun ikke lige orienterer naboerne om, at der skal optages en drone video i forbindelse med salget af sin ejendom. På den måde er naboerne orienteret og er forberedte på, at der kommer en drone forbi på et tidspunkt, og de bliver ikke overasket eller forundret over, at der kommer en med en drone og flyver nær deres ejendom. Desuden så er jeg ude over, at hvis jeg ringer og spørger, så er der en risiko for, at naboen siger nej. Hvis jeg så alligevel flyver over ejendommen, og naboen finder ud af det, så bliver der for alvor ballade.

Det næste jeg gør er at jeg flyver så hensynsfuldt som overhovedet muligt. Dvs. jeg flyver naturligvis ikke, hvis der er nogen udendørs, så må jeg ind og spørge, om ikke de vil gå inden for i 5 minutter, mens jeg lige laver den optagelse. Men elles flyver jeg på en måde, så jeg flyver så lidt som muligt over naboers grund, og ikke holder dronen unødigt over fx terrasser eller andre steder i længere tid. Lidt som vi har været inde på tidligere, så forsøger jeg at udnytte flyvning bedst muligt, så når jeg skal have en video inde fra naboen og ind over ejendommen, der skal sælges, så flyver jeg der ind, tager de fotos der skal tages, skifter over, tager den video og flyver væk igen.

En anden mulighed kan være at monter andre objektiver på drones kamera, såfremt det er muligt. Med et anden objektiv med større brændevide, kommer man tætter på, hvilket betyder man kan flytte drone længer tilbage og evt på den måde undgå at flyve over ejendomme som ikke er en del af drone opgaven.

Så efter devisen jo kortere tid jeg skal bruge i luften i tæt bebygget område, desto mindre generer og forstyrrer jeg, sørger jeg naturligvis for, at alt er klart, når dronen sættes op – altså ikke noget med at sætte dronen op, og så begynde at rode med at indstille kamera, formatere SDkort osv. det klares på jorden før man letter.

Jeg tror, den måde virker – det gør den i hvert tilfælde for mig. Som jeg var inde på, har jeg fløjet ganske mange af denne type opgaver, og jeg har aldrig haft en konflikt med naboer. Jeg har haft folk, der kom ud og var nysgerrige, og det er fint for mig, så forklarer jeg lidt om, hvad jeg laver, hvorfor jeg er der, og hvordan dronen virker. Er det søde og flinke mennesker, og de spørger ind til det, drejer jeg gerne dronen rundt og tager et par fotos af deres ejendom til dem, som de kan få pr mail. Det koster ikke alverden for mig, kun et par minutter og lidt tid til redigering, men det giver måske positiv omtale i nabolaget, og jeg har faktisk fået opgaver senere på den måde.

Det var mine erfaringer med drone opgaver for ejendomsmægler. Du har måske gjort dig nogle andre oplevelser eller har spørgsmål, og så skal du endelig blot skrive i kommentarfeltet lige neden under.

360° Panorama

Svendborgsund 360° Panorama

Se panorama på fuld skærm

360° Panorama

Hou Strandcamping 360° Panorama

Se panorama på fuld skærm

Dronefoto taget af Dronefyn for kunde i københavn Foto

Dronefyn i København

Vi havde en spændende video opgave i centrum af københavn. Der kom også lidt fotos ud af opgaven. Her ses hovedbangegården, og Tivoli i baggrunden.